عایق بسپار نیکان

استخر پلیمری

در مرحله طراحی استخر پلیمری ذخیره آب کشاورزی، از اطلاعات جمع آوری شده توسط کارشناس در بازبینی از محل استفاده می شود. مراحل گام به گام طراحی استخر پلیمری آب عبارتند از:

تعیین محل استخر پلیمری

با توجه به منبع تأمین آب چاه عمیق، رودخانه، قنات، چشمه، سیلاب و … و فاصله آن، شیب زمین و روش انتقال آب به استخر و نحوه خروج آن، می‌توان محل احداث استخر آب را انتخاب کرد. هدف این است که مکانی برای احداث استخر ذخیره آب انتخاب شود تا کمترین هزینه از قبیل: خط انتقال آب به استخر کشاورزی پلیمری و خروج آن، میزان و زمان عملیات خاکی، بسترسازی استخر برای ژئوممبران و … را در بر داشته باشد.

تعیین حجم استخر پلیمری

پس از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به حداکثر میزان دبی آب ورودی به ورق استخر پلیمری و نیز مدت زمان ورود آب، حجم کل آبی که قابل ذخیره‌سازی می باشد را محاسبه می‌نماییم و با توجه به این حجم و در نظر گرفتن درصدی حجم اضافه (ضریب اطمینان) حجم استخر را محاسبه می‌نماییم.
برای استخرهای دو منظوره ذخیره آب و پرورش ماهی و آبزیان مقدار حجم اضافه در نظر گرفته شده ممکن است افزایش یابد.

تعیین شکل و ابعاد استخر پلیمری

یکی از ویژگی‌های بسیار خوب استفاده از ورق ژئوممبران برای پوشش استخر ذخیره آب ، عدم محدودیت در شکل و اندازه استخرها می باشد. یعنی استخر پلیمری در هر مکان و به هر شکلی که احداث شده باشد، به راحتی می‌تواند توسط ورق ژئوممبران عایق‌بندی شود. پوشش استخر ذخیره آب ژئوممبران  با ورق گیره دار هم می‌تواند در استخرهای خاک‌ریزی برداشت آب از طریق زهکش و هم در استخرهای خاکبرداری و گود انجام شود و محدودیتی برای آن وجود ندارد.

نکته: با توجه به این که برای ساخت استخر ژئوممبران نیازی به زیرسازی نیست و خاک نرم کفایت می کند، برای جلوگیری از ریزش دیواره می‌بایست به آن شیب داد. این شیب معمولاً بین ۳۰ تا ۶۰ درجه می‌باشد و بسته به محل استخر می‌تواند متفاوت باشد.

البته می‌توان دیواره را آجرچینی نمود و یا سیمان کرد در صورت تمایل و سپس ورق استخر پلیمری را روی آن اجرا کرد. دقت کنید که این کار فقط برای حفظ پایداری دیواره است و پوشش کانال انتقال آب نیز باید روی آن انجام شود. لازم به ذکر است که شما با پوشش دیواره‌های آجری یا سیمانی با تولید ورق پلیمری ، آن‌ها را کاملاً عایق می‌نمایید و همچنین نیازی به تعمیرات سالانه و رفع ترک‌های احتمالی و … ندارید.

استخر پلیمری

استخر پلیمری

فهرست