عایق بسپار نیکان

الکترود جوش پلاستیکی

جوش پلاستیکی یکی از روش‌های اتصال است که پس از افزایش استفاده از پلاستیک‌ها در صنایع ، کاربردهای زیادی برای آن پیدا شد. با توجه به تنوع روش‌های گرم کردن و اتصال پلاستیک‌ها ، انواع مختلفی از این نوع جوشکاری با الکترود جوش پلاستیکی در صنعت وجود دارد که به اختصار به توضیح آنها می‌پردازیم. استانداردهای جوش پلاستیکی به صورت کامل در ISO 472 شرح داده شده‌اند. در این استاندارد، به هر فرایندی که برای اتصال دو ماده غیر فلز با سطوح پرداخت شده به کار رود، جوش پلاستیک گفته می‌شود. تمرکز اصلی این نوع از جوشکاری بر جوش ترموپلاستیک‌ها با الکترود جوش پلاستیکی است و سه مرحله اصلی برای آن تعریف می‌شود: آماده‌سازی سطح، اعمال گرما و فشار و مرحله آخر که سرد کردن نام دارد. انواع جوش پلاستیکی توسط الکترود پلی اتیلن ، با توجه به نوع گرم کردن دستگاه جوش ژئوممبران را در شکل زیر مشاهده می کنید .

الکترود جوش پلاستیکی

الکترود جوش پلاستیکی

انواع جوشکاری پلاستیک با الکترود جوش پلاستیکی :

جوش پلاستیک گاز داغ با الکترود پلاستیکی Hot gas welding

در این نوع از جوش پلاستیکی با الکترود جوش پلاستیکی که به جوش هوای داغ نیز معروف است، از نازلی برای هدایت گاز با دمای بالا به سطح قطعات استفاده می‌شود. در جوشکاری پلاستیک به جای الکترود از میله‌های پلاستیکی Plastic Welding Rod یا Thermoplastic Welding Rod استفاده می‌شود که در این نوع از جوش کاری، دو قطعه مورد نظر و میله جوش باید از یک جنس باشند. میله جوش پلاستیکی قطعه‌ای است که با سطح مقطع دایره‌ای یا مربعی و در رنگ‌های متنوع برای هماهنگی با رنگ قطعات پلاستیکی در اختیار جوشکاران پلاستیک قرار می‌گیرد که با دستگاه جوش ژئوممبران جوشکاری پلاستیک را انجام دهند.

جوش نازل سریع با الکترود جوش پلاستیکی Speed tip Welding

در این نوع از جوش پلاستیکی با الکترود جوش پلاستیکی ، یک نازل جوشکاری که شکلی تیوب‌مانند دارد، میله جوش را ذوب کرده و همزمان قطعات را نیز گرم می‌کند و با تزریق مواد ذوب شده از میله جوش، فرایند اتصال را کامل می‌کند. این فرایند در طول ۵۰ سال بهبود و پیشرفت، به فرایندی سریع و پرکاربرد در جوشکاری پلاستیکی تبدیل شده است.

جوشکاری اکستروژن با الکترود جوش پلاستیکی Extrusion welding

در این نوع از جوش پلاستیکی با الکترود جوش پلاستیکی ، جوش‌های بزرگی در یک بار مسیر حرکت تولید می‌شوند. این روش برای اتصال قطعات با ضخامت بیش از ۶ میلی‌متر ایده‌آل است. در این روش میله جوش پلاستیک در یک نازل اکستروژن توسط دستگاه جوش ژئوممبران کشیده می‌شود و به محل اتصال که قبلا با جت هوای داغ گرم شده است تزریق می‌شود.

جوش تماسی یا نقطه‌ای با الکترود جوش پلاستیکی Contact welding

این جوش مانند جوش نقطه‌ای فلزات است. با این تفاوت که به جای استفاده از تماس رساناها، از قطعه‌ای با نوک داغ برای ذوب و اتصال پلاستیک‌ها در نقاط مورد نظر استفاده می‌شود.

جوش صفحه‌ای با الکترود جوش پلاستیکی Hot plate welding

در این روش جوش پلاستیکی با الکترود جوش پلاستیکی ، سطوح بزرگی از دو قطعه به هم جوش داده می‌شود. دو قطعه مورد نظر در صفحه‌های پرس مورد نظر قرار می‌گیرند و یک صفحه داغ که به شکل لبه مورد نظر برای اتصال است، در میان آنها قرار می‌گیرد. زمانی که دمای قطعات به حد مورد نظر رسید، قطعه داغ واسط برداشته می‌شود و دو قطعه اصلی به هم فشرده می‌شوند تا اتصال کامل شود. کنترل این فرایند هم به روش‌های نیوماتیکی، هیدرولیکی و یا استفاده از سروو موتورهای الکتریکی میسر است.

جوشکاری فرکانس بالا با الکترود جوش پلاستیکی High frequency welding

این نوع از جوشکاری پلاستیک‌ با الکترود جوش پلاستیکی یا الکترود پلی اتیلن عمری بالا دارد و از سال ۱۹۴۰ در صنعت استفاده می‌شده است. با استفاده از این روش می‌توان پلاستیک‌ هایی مانند PVC، پلی‌آمید و استات (acetates) را که دارای دوقطبی‌های شیمیایی هستند، جوش داد. در این فرآیند، از موج‌های الکترومغناطیسی فرکانس بالا برای گرم کردن مواد استفاده می‌شود.

فهرست