عایق بسپار نیکان

خدمات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. خدمات

خدمات شرکت عایق بسپار نیکان که ارایه می نماید به شرح زیر می باشد:

خدمات پوشش استخر کشاورزی

۱-طراحی استخر:

با توجه به نوع خاک و محدودیت زمین نسبت به طراحی استخر با عمق، طول، عرض و شیب مناسب اقدام می گردد. انواع استخرها به شرح زیر می باشد:

  1. احداث استخر کشاورزی داخل زمین
  2. احداث استخر پلیمری روی زمین
  3. ساخت استخر ژئوممبران به صورت ترکیبی
۲-خاک برداری:

در این مرحله با توجه به طراحی انجام شده نسبت به خاک برداری با وسایل مناسب اقدام خواهد شد. شیب مناسب جهت خاک برداری عموما ۱ به ۱ یا ۴۵ درجه می باشد. ولی با تغییر در نوع خاک انتخاب سایر شیبها نیز امکان پذیر می باشد در صورت افزایش بیش از حد شیب، ورق پلاستیکی با ضخامت بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

۳-تسطیح و خاکبرداری :

پس از خاک برداری نسبت به متراکم نمودن بستر استخر تا حدود ۹۰ درصد اقدام خواهد شد، حرکت ماشین خاک برداری به تراکم خاک کمک زیادی می نماید. کف و دیواره ها بایستی عاری از هرگونه سنگ و اجسام تیز بوده بنابراین نسبت به حذف آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه از کاهگل و یا شفته آهگ و یا یک لایه ژئوتکستایل با تراکم حجمی مناسب استفاده می شود تا امکان ایجاد آسیب اجسام نوک تیز بر ورق ژئوممبران وجود نداشته باشد.

خدمات عایق استخر کشاورزی

خدمات عایق استخر کشاورزی

۴-حفر ترانشه:

جهت مهار ورق نسبت به حفر کانالی به موازات استخر ژئوممبران به فاصله حدود ۵۰ الی ۷۰ سانتی متر و عمق ۶۰ سانتی متر اقدام می گردد، هرچه عمق استخر ذخیره آب بیشتر باشد ابعاد کانال حفر شده بدلیل ایجاد پایداری بیشتر ورق استخر در داخل آن بیشتر خواهد شد.

۵-اجرای ژئوتکستایل:

در صورتیکه نیاز به استفاده از ژئوتکستایل باشد در این مرحله نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد. در صورتیکه بستر استخر دارای سنگ و اجسام نوک تیز نباشد نیاز به استفاده از ژئوتکستایل نخواهد بود. در بعضی موارد به جای ژئوتکستایل از یک لایه کاهگل و یا شفته آهک استفاده می گردد.

۶-اجرای ورق ژئوممبران:

ابتدا نسبت به چیدمان رولهای ورق ژئوممبران در کنار استخر پلیمری اقدام و سپس نسبت به پهن کردن و برش زدن اقدام خواهد شد سپس نسبت به انجام عملیات جوشکاری دو خط جوش ایجاد می نماید تا اطمینان کامل از فرایند جوشکاری ایجاد گردد، در گوشه ها و یا محل اتصال از لوله های ورودی و خروجی بایستی از جنس پلی اتیلن باشند تا قابلیت اتصال به ورق ژئوممبران را داشته باشند، عملیات جوشکاری دستی با دستگاه اکسترودر و یا سشوار هوای داغ استفاده خواهد شد.

۷-مهار ورق در ترانشه :

نسبت به قرار دادن لبه های ورق در ترانشه اقدام و نسبت به مدفون کردن آن با خاک و یا سایر مصالح اقدام خواهد شد.

۸-آبگیری استخر کشاورزی :

کلیه سازه هایی که جهت ذخیره آب احداث می گردند بایستی در چند مرحله آبگیری شوند. در استخر های پلیمری نیز نسبت به آبگیری در چند مرحله (۲ یا ۳ مرحله) اقدام می گردد.

استخر کشاورزی ، استخر پلیمری ، ورق استخر ، ورق پلاستیکی ، ورق پلی اتیلن ، ورق گیره دار ، تولید ورق پلیمری ، تولید ورق ژئوممبران ، الکترود جوش پلاستیکی ، الکترود پلی اتیلن ، استخر پلاستیکی کشاورزی ، نصاب ورق ژئوممبران ، دستگاه جوش ژئوممبران ، عایق استخر کشاورزی ، استخر ژئوممبران پرورش ماهی ، پوشش استخر ذخیره آب ، پوشش کانال انتقال آب ، لوله های انتقال آب کشاورزی ، هزینه ساخت استخر ژئوممبران ، هزینه احداث استخر پلیمری ، لیست قیمت ورق ژئوممبران

فهرست