عایق بسپار نیکان

ورق استخر

پیاده کردن ابعاد ورق استخر ژئوممبران ، اولین قدم در مرحله اجرایی احداث استخر کشاورزی با ورق استخر ژئوممبران ، پیاده کردن نقشه استخر بر روی زمین است. پس از تعیین شکل و ابعاد استخر کشاورزی ژئوممبران در مرحله قبل بر اساس حجم مورد نیاز و تهیه پلان آن، نوبت به مشخص نمودن محل احداث استخر ژئوممبران بر روی زمین با ورق استخر است که این کار معمولاً با گچ‌ریزی روی زمین انجام می‌شود.

باید توجه داشت که استخر ژئوممبران می‌بایست حداقل ۳ متر از هر عارضه‌ای به دور باشد. زیرا برای مهار ورق استخر ، لازم است یک ترانشه در کنار استخر کشاورزی ایجاد شود. برای استخر پلیمری این میزان نیز باید برای عرض تاج استخر در محل خاکریز در نظر گرفته شود. معمولاً عرض تاج استخر پلیمری بیشتر از ۳ متر می‌شود.

عملیات خاکی احداث با ورق استخر ژئوممبران

این بخش معمولاً وقت گیر ترین قسمت احداث استخر پلیمری است و بسته به محل و فصل ( دسترسی به ماشین آلات، فصل کار و … ) هزینه و زمان مورد نیاز برای آن متفاوت است.

خاکبرداری / خاکریزی محل تعیین شده بر روی زمین با دیواره شیب دار
حفر کانال و ترانشه دور استخر برای مهار نمودن ورق ژئوممبران
حفر کانال لوله خروج آب در استخر پلاستیکی کشاورزی
انتقال خاک برداشته شده به نقاط دیگر برای استخرهای خاکریزی لازم است در ابتدا از محلی مناسب خاک آورده شود

در این مرحله بایستی عملیات گود برداری یا خاکریزی به گونه ای انجام می شود که تراکم خاک در دیواره‌ها و کف استخر ژئوممبران مطابق با استاندارد ها باشد تا در اثر فشار وارده به خاطر وزن آب، دیواره و کف استخر ژئوممبران دچار نشست آب نگردد.

ورق استخر

ورق استخر

بستر سازی با ورق استخر

بستر سازی در استخر کشاورزی ژئوممبران اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا تأثیر مستقیم در حفظ سلامت و طول عمر ورق ژئوممبران داشته و نیز باعث کاهش مصرف ورق ژئوممبران خواهد بشد. البته بسترسازی ورق ژئوممبران به طور معمول با استفاده از خاک نرم انجام می‌گیرد. ممکن است در مکان‌های خاص نبود خاک نرم یا سست بودن خاک منطقه نیاز به بسترسازی دیگری نیز باشد و مثلاً از سیمان یا ورق ژئوممبران استفاده نمود. همچنین برای ورق استخر پلیمری خیلی عمیق نیز بسترسازی و استفاده از ژئوتکستایل ضروری است و برای تمامی استخر ژئوممبران نیز توصیه می‌شود، اما ممکن است عدم استفاده از آن نیز مشکلی به وجود نیاورد.

بستر استخر کشاورزی تا جایی که امکان دارد می‌بایست عاری از هر گونه ناهمواری در ورق استخر ، دیواره و کف باشد و سطح آن فاقد سنگ‌ریزه و هر گونه جسم تیز باشد. همچنین برای جلوگیری از مصرف اضافی ورق ژئوممبران ، ورق استخر ، ابعاد استخر و طول شیب دیواره‌ها به طور دقیق پیاده شده باشند.

فهرست