عایق بسپار نیکان

پوشش حوضچه نفتی

یکی دیگر از مهمترین کاربردهای مصالح آب بند استخر کشاورزی ، استفاده از پوشش حوضچه نفتی GCL و ورق ژئوممبران HDPE جهت تامین ایزولاسیون سطح زیرین مخازن نفتی فلزی و همچنین محدوده بیرونی مخازن حد فاصل خاکریزهای جداکننده(Bond Wall ) می باشد . عموماً طرح کلی ایزولاسیون فونداسیون بشرح زیر است :

ایزولاسیون سطح زیرین مخازن حوضچه های نفتی

الف – آماده سازی بستر مطابق دستور العمل مشاور یا کارشناس مربوطه
ب – اجرای یک لایه ژئوتکستایل بر روی بستر خاکی آماده شده در صورت عدم استفاده از خاک ریز دانه نظیر ماسه بادی
ج – اجرای یک لایه ورق ژئوممبران HDPE که عموماً برای این کاربرد از ضخامت mm 1.00 استفاده می شود
د- اجرای یک لایه ژئوتکستایل بر روی ورق ژئوممبران در صورت عدم استفاده از خاک ریزدانه نظیر ماسه بادی.
ایزولاسیون محدوده Bond Wall ها :
الف – آماده سازی بستر مطابق دستور العملهای مشاور یا کارشناس مربوطه
ب- اجرای پوشش عایق بنتونیتی GCL بر روی بستر خاک آماده شده
ج- پیش آب دهی (Pre- Hydration) جهت تامین تورم سدیم بنتونیت GCL
د- خاکریزی به ضخامت حداقل cm30 برروی GCL درکوتاهترین زمان ممکن پس از پیش آب دهی GCL و بدست آوردن تراکم حداقل ۸۵%

فهرست